Nieuws

The Space Cowboy

zeefdruk in oplage van 9.
Grafisch Atelier Den Bosch - Boschveldweg 471 - 5211 VK - Den Bosch

Uit Noodzaak-Kunsthal Boschveld-15.00 uur-21 juni

curator Oscar Schrover a/d Paardskerkhofweg 14 - 5223 aj - Den Bosch

Rupa Rupa - galerie Forma Aktua - opening 16.00 28 juni tot 26 juli - Groningen

een groepstentoonstelling bij Galerie Forma Aktua- Nieuwstad 6-10. Curator Nicolaas Ririmasse met o.a. Bart Belonjé, Dari,Henk Mual,Pieter Latul,Ben Manusama,Ana Luhulima.

Lucas Silawanebessy - Slow Art

Ko van Dun over Lucas Silawanebessy op www.artupdate.nl/lucas-silawanebessy